KYT2018 < Tiedotearkisto

KYT2022 - Tiedote 2/2018

15.11.2018

KYT2022 –tutkimusohjelman toinen johtoryhmän kokous pidettiin 6.11.2018. Kokouksessa käsiteltiin KYT2022-ohjelman haussa vuodelle 2019 saatuja hanke-esityksiä. Hanke-esitysten kokonaisvolyymi on noin 4 M€ ja niitä on yhteensä 47 kappaletta.

Johtoryhmä jakoi hanke-esitykset alustavasti tukiryhmille ja valtuutti tukiryhmät arvioimaan hanke-esitykset 5.12. mennessä. Tämän jälkeen johtoryhmä muodostaa rahoitussuosituksen tukiryhmien arvioihin pohjautuen. KYT2022 –ohjelmassa on kolme tukiryhmää:

  • Tukiryhmä I: Toteutettavuus, pj. Ville Koskinen
  • Tukiryhmä II: Turvallisuus, pj. Petri Jussila
  • Tukiryhmä III: Hyväksyttävyys, pj. Linda Kumpula

Johtoryhmässä päätetyn aikataulun mukaan rahoitussuositukset saadaan tutkijoiden tietoon joulukuun loppupuolella. 

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |