KYT2018 < Tiedotearkisto

KYT2022 - Tiedote 1/2018

1.9.2018

KYT2022 –tutkimusohjelman ensimmäinen johtoryhmän kokous pidettiin 15.8.2018. Kokouksessa hyväksyttiin KYT2018 –ohjelman sivuilla julkaistu puiteohjelmaluonnos (suomeksi ja englanniksi, joista englanninkielinen käy vielä kieliasun tarkastuksen). Puiteohjelman lopullinen, virallinen versio julkaistaan KYT2022 –haun auetessa 14.9.

Johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin hakuaineiston päivittämistarvetta. Suurin uusi asia on monivuotista rahoitusta hakevien projektien huomiointi hakuvaiheessa. Arviointikriteereitä uudistettiin siten, että myös hanke-esityksen uutuusarvo huomioidaan arvioinnissa. Hakuun liittyvät materiaalit päivitetään 14.9. alkavaan hakuun mennessä.

KYT2022 –ohjelman puiteohjelma esiteltiin seminaarissa 20.8.2018. Samassa tilaisuudessa käytiin läpi mm. ohjelman käytännön menettelyjä ja STUK:in näkemyksiä tulevalle ohjelmakaudelle. Puiteohjelmaseminaarin aineisto löytyy KYT2018 –ohjelman verkkosivuilta.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |