KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 4/2018

19.11.2018

KYT2018 johtoryhmän kokouksessa 9.11.2018 esiteltiin tutkimushankkeita. Esitysvuorossa olivat tutkimusaiheet nuklidikulkeutuminen, biosfääri, pienhankkeet ja kallioperä. Hanke-esittelyt aloitettiin uudestaan vuonna 2017 pidetyn tauon jälkeen ja tämän kokouksen jälkeen kaikki hankkeet ovat saaneet esitellä tehtyä tutkimusta vuoden 2018 johtoryhmän kokouksissa. Vuonna 2017 hanke-esittelyt olivat osana tutkimusohjelman kansainvälisestä arviointia, eikä niitä sen vuoksi käsitelty enää johtoryhmän kokouksissa.

Kokouksessa todettiin, että tutkimusohjelman loppuraportin suunnittelu etenee aikataulussaan. Kontribuutioiden kirjoitusohjeet on lähetetty hankepäälliköille ja muille kirjoitustyöhön osallistuville. Kontribuutiot pyydetään 28.12.2018 mennessä. Loppuraportti noudattaa rakenteeltaan ja laajuudeltaan KYT2014-ohjelman loppuraporttia: suomen- ja englanninkieliset erilliset loppuraportit on tarkoitus julkaista sähköisessä muodossa TEM:n julkaisusarjassa.

Kokouksessa todettiin myös, että tutkimusohjelman loppuseminaarin suunnittelu etenee aikataulussaan. Loppuseminaarin puhujat on sovittu ja seminaarin rakenne noudattaa tutkimusohjelman puoliväliseminaarin rakennetta. Jokaisesta tutkimusaiheesta pidetään osallistuvien hankkeiden yhteistyönä suullinen esitys. Sen lisäksi jokainen hanke voi halutessaan pitää loppuseminaarissa posteresityksen/-esityksiä. Loppuseminaari on tarkoitus pitää 29.1.2019 Finlandiatalossa.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |