KYT2018-seminaari

Ydinjätteen loppusijoituksen mikrobiologia

Aika: Tiistai 24.4.2018 Klo 10-16

Paikka: VTT:n Ydinturvallisuustalo, neuvotteluhuone Einstein, Kivimiehentie 3, Otaniemi, Espoo

Seminaarin tavoitteena on antaa tietoa mikrobien vaikutuksesta ja riskeistä ydinjätteen loppusijoituksessa Suomen olosuhteissa. Tilaisuudessa kuullaan uusimpia tutkimustuloksia käynnissä olevasta KYT2018-tutkimusohjelmasta. Aihealueina ovat mm. loppusijoitustilojen mikrobiyhteisöt ja niiden merkitys, bentoniitin mikrobiologia, kuparin ja purkujätteiden korroosio sekä kaasujen muodostuminen loppusijoitustiloissa.

Ohjelma (päivitetty 17.4.)

Esitykset [PDF]

Avauspuheenvuoro, Paula Ruotsalainen, STUK

Loppusijoitustilan mikrobisto ja sen toiminta, Malin Bomberg, VTT

Sulfaatinpelkistys loppusijoitustilassa, Hanna Miettinen, VTT

Skenaarioita mikrobien vaikutuksesta bentoniitin turvallisuustoimintoihin, Markus Olin, VTT

Mikrobit ja bentoniitti ”worst case”-tilanteessa, Hanna Miettinen, VTT

Kaasujen muodostuminen matala-aktiivisen jätteen loppusijoituksessa, Minna Vikman, VTT

Kuparikapselin korroosio, Pauliina Rajala, VTT

Purkujätemetallien korroosio, Leena Carpen, VTT

Ravinteet, energia ja kaasut kalliobiosfäärissä, Riikka Kietäväinen, GTK

Käytetyn ydinpolttoaineen nuklidit biosfäärissä, Merja Lusa, HY

Ydinjätteen loppusijoitusorganisaation puheenvuoro, Tiina Lamminmäki, Posiva

 

 

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |