Hankehaku 2018

Ohjeita hakuun (15.9.2017 – 27.10.2017)

KYT-hankkeille myönnetään rahoitus vuodeksi kerrallaan. Useamman vuoden kestävissä hankkeissa on jätettävä uusi hakemus joka vuosi normaalin hankehaun yhteydessä syksyllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoittaa kutsukirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti hanke-esityksiä voidaan tehdä Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). Hankehaun yleiset sisällölliset suuntaviivat on esitetty puiteohjelmassa. KYT-johtoryhmä laatii evästyksen hankehaun sisällöllisistä suuntaviivoista täydentämään puiteohjelmaa:

Hanke-esitykseen kuuluvat (1) hakulomake, (2) työsuunnitelma, (3) budjetti ja (4) hakuyhteenveto; useampivuotisissa hankkeissa työsuunnitelmaan liitetään alustava vuosiyhteenveto

Hanke-esitykseen liittyvät tutkimusorganisaatioiden mahdolliset in kind –panokset ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Oma rahoitus ilmoitetaan hakulomakkeessa ja budjettilomakkeessa. Oma panos (esim. tutkimuslaite), jota on vaikea esittää numeerisesti, ilmoitetaan työsuunnitelmassa.

Hanke-esitykset on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisesti (kts. osoitetiedot TEM:n kutsukirjeestä) yhtenä pdf-tiedostona (tiedostot yhdistetään järjestyksessä hakulomake, työsuunnitelma, budjettilomake, hakuyhteenvetolomake). Hanke-esitykset on samaan aikaan toimitettava myös sähköpostitse tutkimusohjelman koordinaattorille Kari Rasilaiselle (kari.rasilainen@vtt.fi).

Päätöksenteko hanke-esityksistä

Hanke-esitykset käsitellään vuoden loppuun mennessä. Rahoituspäätökset valmistuvat maaliskuussa 2018. Tarkempi kuvaus hanke-esitysten käsittelyn vaiheista on linkissä päätöksenteko tutkimushankkeiden rahoituksesta [PDF].

KYT2018-ohjelman raportointi

KYT2018-ohjelmassa on kaksi välilaskutusta ja loppulaskutus (kts. laskutusaikataulu dokumentista "Sopimusehdot VYR:n rahoittamille tutkimushankkeille"). Rahoitettavien tutkimushankkeiden tulee laatia laskujen liitteeksi edistymisraporttilomake sekä laskutuslomake. Loppulaskutuksessa (helmikuun lopulla) edistymisraportti korvataan koko vuoden kattavalla vuosiyhteenvedolla, siinäkin tarvitaan laskutuslomake:

Koordinaattori laatii vuosittain tutkimusohjelmalle vuosisuunnitelman (hankekohtaisten hakuyhteenvetojen pohjalta), kaksi osavuosikatsausta (hankekohtaisten edistymisraporttien pohjalta) ja vuosikatsauksen (hankekohtaisten vuosiyhteenvetojen pohjalta). Tarkempi raportoinnin kuvaus on nähtävissä KYT2018-toimintaohjeessa (kts. yllä).

  

 
   
Tallenna tiedostot koneelle painamalla linkin päällä hiiren oikeaa näppäinta ja valitse "Save target as"
   
  Hankehaku 2017
  Hankehaku 2016

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |