Hankkeet

KYT2018-tutkimusohjelmassa hankkeet jaetaan kolmeen aihepiiriin

  • Ydinjätehuollon  teknologiat
  • Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus
  • Ydinjätehuolto ja yhteiskunta

Tällä sivulla esitellään tutkimusohjelman vuosittaiset vuosisuunnitelmat, hankeluettelot ja vuosikatsaukset.

2018

Vuonna 2018 KYT2018-ohjelman kokonaisrahoitus tutkimus- ja infrastruktuurihankkeille (kaikille avoin haku) on 3,3 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 2,0 M€. Näiden tutkimus- ja infrastruktuurihankkeiden kokonaislaajuus on 24,8 henkilötyövuotta.

2017

Vuonna 2017 KYT2018-ohjelman kokonaisrahoitus tutkimus- ja infrastruktuurihankkeille (kaikille avoin haku) on 3,2 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,8 M€. Näiden tutkimus- ja infrastruktuurihankkeiden kokonaislaajuus on 25,5 henkilötyövuotta.

2016

Vuonna 2016 KYT2018-ohjelman kokonaisrahoitus tutkimus- ja infrastruktuurihankkeille (kaikille avoin haku) on 3,1 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,7 M€. Näiden tutkimus- ja infrastruktuurihankkeiden kokonaislaajuus on 28,2 henkilötyövuotta.

2015

Vuonna 2015 KYT2018-ohjelman kokonaisrahoitus on 2,8 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,9 M€. Tutkimusohjelman kokonaislaajuus on 25,8 henkilötyövuotta.

  

   

|  KYT2015  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |