Hankehaku 2019

Ohjeita KYT2022 hankehakuun vuodelle 2019
(14.9.2018 – 26.10.2018)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoittaa kutsukirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti hanke-esityksiä voidaan tehdä Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). Hankehaun yleiset sisällölliset suuntaviivat on esitetty puiteohjelmassa.

KYT-hankkeille annetaan rahoitussuositukset joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan. Monivuotisten rahoitusta vuosittain hakevien hankkeiden kohdalla tutkimussuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain ja hankkeiden on jätettävä uusi hakemus joka vuosi normaalin hankehaun yhteydessä syksyllä. Excellence –hankkeille riittää ilmoitus jatkamisesta, jos merkittäviä muutoksia tutkimussuunnitelmaan ja/tai budjettiin ei ole tullut. Lisätietoa Excellence –hankkeista saa Työ- ja elinkeinoministeriön hakukirjeen (yllä) saatteena.

Hanke-esitykseen kuuluvat (1) hakulomake, (2) työsuunnitelma, (3) budjetti ja (4) hakuyhteenveto:  

Hanke-esitykseen liittyvät tutkimusorganisaatioiden mahdolliset in kind –panokset ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Oma rahoitus ilmoitetaan hakulomakkeessa ja budjettilomakkeessa. Oma panos (esim. tutkimuslaite), jota on vaikea esittää numeerisesti, ilmoitetaan työsuunnitelmassa.

Hanke-esitykset on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisesti kuten TEM:n kutsukirjeestä on kuvattu yhtenä pdf-tiedostona (tiedostot yhdistetään järjestyksessä hakulomake, työsuunnitelma, budjettilomake, hakuyhteenvetolomake). Hanke-esitykset on samaan aikaan toimitettava myös sähköpostitse tutkimusohjelman johtajalle Suvi Karvoselle (suvi.karvonen@vtt.fi)

Päätöksenteko hanke-esityksistä

Hanke-esitykset käsitellään vuoden loppuun mennessä. Rahoituspäätökset valmistuvat maaliskuussa 2019. Tarkempi kuvaus hanke-esitysten käsittelyn vaiheista on linkissä päätöksenteko tutkimushankkeiden rahoituksesta [PDF].

KYT2022-ohjelman raportointi ja laskutus

KYT2022-ohjelmassa on kaksi välilaskutusta ja loppulaskutus (kts. laskutusaikataulu dokumentista "Sopimusehdot VYR:n rahoittamille tutkimushankkeille"). Rahoitettavien tutkimushankkeiden tulee laatia laskujen liitteeksi edistymisraporttilomake sekä laskutuslomake. Loppulaskutuksessa (helmikuun lopulla) edistymisraportti korvataan koko vuoden kattavalla vuosiyhteenvedolla, siinäkin tarvitaan laskutuslomake:

Tutkimusohjelman johtaja laatii vuosittain tutkimusohjelmalle vuosisuunnitelman (hankekohtaisten hakuyhteenvetojen pohjalta), kaksi osavuosikatsausta (hankekohtaisten edistymisraporttien pohjalta) ja vuosikatsauksen (hankekohtaisten vuosiyhteenvetojen pohjalta). Tarkempi raportoinnin kuvaus on nähtävissä KYT2022-toimintaohjeessa (yllä).

  

 
   
Tallenna tiedostot koneelle painamalla linkin päällä hiiren oikeaa näppäinta ja valitse "Save target as"
   
  Hankehaku 2018
  Hankehaku 2017
  Hankehaku 2016

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |