Päättynyt 31.1.2018

KYT2022-hallintohankkeen kilpailutus

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistämässä uutta nelivuotista kansallista ydinjätehuollon tutkimusohjelmaa. Tutkimusohjelman suunnittelusta vastaa suunnitteluryhmä, jonka jäsenet ministeriö nimitti syksyllä 2017. Tutkimusohjelman koordinointi järjestetään hallintohankkeen kautta. Uusi tutkimusohjelma käynnistetään vuoden 2019 alussa.

Ministeriö pyytää tarjouksia tutkimusohjelman hallintohankkeeksi ja ilmoittaa oheisella tarjouspyynnöllä hankintamenettelystä, jonka perusteella valitaan organisaatio vastaamaan tutkimusohjelman hallintohankkeesta. Hallintohankkeen projektipäällikkö toimii tutkimusohjelman johtajana. Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus Euroopan Unionin virallisessa TED-tietokannassa ja osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (Hilma).

Ministeriö tekee hallintohanketta koskevan päätöksensä ja tutkimusohjelman johtajan nimitysesityksensä vuoden 2018 alussa. Tämän jälkeen ministeriö vie esityksensä Valtion ydinjätehuoltorahastolle. VYR:n tilaus- ja rahoituspäätös on odotettavissa maaliskuun 2018 aikana.

Tarjouspyyntö

Liite 1 - Esitäytetty ESPD-lomake

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |