Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
2015-2018


KYT perustuu Suomen ydinenergialakiin (990/1987), jonka mukaan tutkimustoiminnan tarkoituksena on ” varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailuun”.

Tutkimusohjelmassa tutkitaan kansallisesti merkittäviä ydinjätehuoltoon liittyviä kysymyksiä.

KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.

Tiedote 4/2018 - 19.11.2018

KYT2018 johtoryhmän kokouksessa 9.11.2018 esiteltiin tutkimushankkeita. Esitysvuorossa olivat tutkimusaiheet nuklidikulkeutuminen, biosfääri, pienhankkeet ja kallioperä.

Lue koko tiedote...


KYT2022 tiedotteet: 1/2018, 2/2018, 3/2018


KYT2018-ohjelman loppuseminaari 29.1.2019 Finlandiatalossa.

Seminaarin esitykset >>

Lehdistötiedote  Press release

 
Ajankohtaista
Hankehaku 2019

Hallintohankkeen kilpailutus
Päättynyt 31.1.2018

Seminar on Numerical modelling of jointed rock mass and rock joints 2.12.2017
Presentations >>


KYT2018 puoliväliseminaari 7.4.2017
Esitykset >>
Päivitykset
8.4.2019
KYT2018 Tutkimusohjelman loppuraportti
11.2.2019
KYT2018 loppuseminaarin esitykset
5.12.2018
KYT2022 tiedotteet
14.9.2018
KYT2022-puiteohjelman hankehaku 2019 avattu
20.8.2018
KYT2022-puiteohjelman esittelyseminaarin esitykset
3.7.2018
KYT2022-puiteohjelman esittelyseminaarin ohjelma
11.6.2018
Vuosikatsaus 2017 ja vuosisuunnitelma 2018
2.5.2018
Seminaarin esitykset lisätty
6.4.2018
Hankeluettelo 2018


|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |