KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 5/2017

21.12.2017

KYT2018 avoimeen hankehakuun vuodelle 2018 tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 33 tutkimus- ja infrahanke-esitystä. Tutkimusohjelman tukiryhmät ovat saattaneet päätökseen hanke-esitysten sisällöllisen arvioinnin. Hanke-esityksiä arvioitiin käyttäen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kutsukirjeessä mainittuja arviointikriteerejä. Vuoden 2018 tutkimushankkeisiin käytettävissä oleva rahoitus on luokkaa 1,9 M€.  

KYT2018 johtoryhmä laati kokouksessaan 15.12.2017 rahoitussuosituksen vuoden 2018 tutkimushankekokonaisuudelle. Yhteensä hankehaussa haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta 2,5 M€. Vuonna 2018 rahoitettavaksi suositeltuun hankekokonaisuuteen kuuluu 29 tutkimushanketta. Tarkemmat tiedot rahoitussuosituksista saa TEM:n yhdyshenkilöltä Linda Kumpulalta ja tutkimusohjelman koordinaattorilta Kari Rasilaiselta (VTT).  

TEM laatii rahoitusesityksen VYR:lle johtoryhmän rahoitussuosituksen ja Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella. VYR tekee rahoituspäätökset maaliskuussa 2018.  

KYT2018-ohjelman kansainvälinen arvio on suoritettu. Loppuraportti on julkaistu ja löytyy TEM:n nettisivuilta (http://tem.fi/en/publication?pubid=URN:ISBN:978-952-327-279-8). Kansainvälisen arvion loppuraportti on nähtävissä myös KYT2018-verkkosivulla. 

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |