KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 5/2016

21.12.2016

KYT2018 avoimeen hankehakuun vuodelle 2017 tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 32 tutkimus- ja infrahanke-esitystä. Tutkimusohjelman tukiryhmät ovat saattaneet päätökseen hanke-esitysten sisällöllisen arvioinnin. Hanke-esityksiä arvioitiin käyttäen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kutsukirjeessä mainittuja arviointikriteerejä. Vuoden 2017 tutkimushankkeisiin kutsukirjeessä ilmoitettu käytettävissä oleva rahoitus on luokkaa 1,8 M€.

KYT2018 johtoryhmä laati kokouksessaan 15.12.2015 rahoitussuosituksen vuoden 2017 tutkimushankekokonaisuudelle. Yhteensä hankehaussa haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta 2,1 M€. Vuonna 2017 rahoitettavaksi suositeltuun hankekokonaisuuteen kuuluu 30 tutkimushanketta. Tarkemmat tiedot rahoitussuosituksista saa TEM:n yhdyshenkilöltä Linda Kumpulalta ja tutkimusohjelman koordinaattorilta Kari Rasilaiselta (VTT).

TEM laatii rahoitusesityksen VYR:lle johtoryhmän rahoitussuosituksen ja Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella. VYR tekee rahoituspäätökset maaliskuussa 2017.

Johtoryhmä keskusteli kokouksessaan tutkimusohjelman kansainvälisestä arvioinnista, joka on suunniteltu pidettäväksi helmikuussa viikolla 6 vuonna 2017. Arvioinnin yksityiskohtainen ohjelma suunnitellaan ministeriössä.

Tutkimusohjelman puoliväliseminaarin suunnittelu käynnistettiin johtoryhmän kokouksessa ja puoliväliseminaarin ajankohdaksi suunniteltiin huhtikuun viikkoa 14 vuonna 2017.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |