KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 5/2015

17.12.2015

KYT2018 hankehakuun vuodelle 2016 tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 37 tutkimushanke-esitystä. Tutkimusohjelman tukiryhmät ovat saattaneet päätökseen hanke-esitysten sisällöllisen arvioinnin. Hanke-esityksiä arvioitiin käyttäen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kutsukirjeessä mainittuja arviointikriteerejä. Vuoden 2016 tutkimushankkeisiin käytettävissä oleva rahoitus on luokkaa 20 % pienempi kuin vuonna 2015; hankehaun kutsukirjeessä ilmoitettu luku 1,9 M€ oli virheellinen.

KYT2018 johtoryhmä laati kokouksessaan 17.12.2015 rahoitussuosituksen vuoden 2016 tutkimushankekokonaisuudelle. Yhteensä hankehaussa haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta 3,0 M€, kun VYR:n rahoitusvara vuodelle 2016 on noin 1,6 M€. Vuonna 2016 rahoitettavaksi suositeltuun hankekokonaisuuteen kuuluu 30 tutkimushanketta. Tarkemmat tiedot rahoitussuosituksista saa TEM:n yhdyshenkilöltä Linda Kumpulalta ja tutkimusohjelman koordinaattorilta Kari Rasilaiselta (VTT).

Rahoitussuosituksen ilmoitus hankepäälliköille viivästyy jonkin verran aiemmin ilmoitetusta, ja hanke-esitysten päivitysaikatauluista ilmoitetaan erikseen. TEM laatii rahoitusesityksen VYR:lle johtoryhmän rahoitussuosituksen ja Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella. VYR tekee rahoituspäätökset maaliskuussa 2016.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |