KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 4/2017

20.11.2017

KYT2018-tutkimusohjelman johtoryhmä totesi kokouksessaan 9.11.2017 että hankehaku vuodelle 2018 on päättynyt 27.10. Hankehaku koostui kolmesta osasta: (1) kaikille avoimet tutkimus-, infrastruktuuri- ja täydennyskoulutushankkeet, (2) vain Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle suunnattu Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan toimitilakustannus ja (3) vain Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle suunnattu Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan investointikustannus. Avoimeen hakuun vuodelle 2018 tuli kaikkiaan 33 tutkimushanke-esitystä, joista 4 on uutta. Tutkimushanke-esityksistä 4 suuntautui aihealueeseen Ydinjätehuollon teknologiat, 26 aihealueeseen Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus ja 2 aihealueeseen Ydinjätehuolto ja yhteiskunta, ja yksi aihealueeseen Ydinjätehuollon infra. Kahteen muuhun infrastruktuurihakuun tuli yksi hanke-esitys kuhunkin, joten yhteensä haun tuloksena saatiin 35 tutkimushanke-esitystä. Sen lisäksi saatiin hallintohanke-esitys, joka kuuluu avoimeen hakuun.

Yhteensä hanke-esityksissä haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta noin 3,9 M€, josta avoimen haun osuus on 2,5 M€ (avoimen haun rahoitusvara on 1,95 M€.). Tukiryhmät ovat käynnistäneet hanke-arvioinnit, ja johtoryhmä laatii hankehakuun liittyvän rahoitussuosituksensa vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2018 KYT2018-johtoryhmällä on rahoitusvara (50 k€), jolla se voi omalla päätöksellään käynnistää pienhankkeita ilman avointa hakua.

Uuden tutkimusohjelman, työnimeltään KYT2022, suunnittelu on käynnistynyt. TEM:n nimittämän suunnitteluryhmän puheenjohtaja on STUKista. Suunnitteluryhmän tehtävä on 31.7.2018 mennessä laatia uudelle tutkimusohjelmalle puiteohjelman luonnos ja ehdotus tutkimusohjelman organisoinnista. Erikseen nimitettävä KYT2022-ohjelman johtoryhmä hyväksyy puiteohjelmaluonnoksen ja käyttää sitä syksyllä 2018 KYT2022-ohjelman ensimmäisessä hankehaussa.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |