KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 4/2016

10.11.2016

KYT2018-tutkimusohjelman johtoryhmä jatkaa käytäntöä, jossa sen kokouksissa pidetään lyhyitä hanke-esittelyjä. Johtoryhmän kokouksessa 7.11.2016 hankepäälliköt esittelivät tutkimushankkeet aihepiireistä yhteiskunta, mikrobiologia, biosfääri ja teknologiat.

KYT2018-tutkimusohjelman hankehaku vuodelle 2017 on päättynyt 28.10. Hankehaku koostui kolmesta osasta: (1) kaikille avoimet tutkimus-, infrastruktuuri- ja täydennyskoulutushankkeet, (2) vain Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle suunnattu Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan toimitilakustannus ja (3) vain Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle suunnattu Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan investointikustannus. Avoimeen hakuun vuodelle 2017 tuli kaikkiaan 32 tutkimushanke-esitystä, joista 2 on uutta. Tutkimushanke-esityksistä 2 suuntautui aihealueeseen Ydinjätehuollon teknologiat, 27 aihealueeseen Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus ja 2 aihealueeseen Ydinjätehuolto ja yhteiskunta, ja yksi aihealueeseen Ydinjätehuollon infra. Kahteen muuhun infrastruktuurihakuun tuli yksi hanke-esitys kuhunkin, joten yhteensä haun tuloksena saatiin 34 tutkimushanke-esitystä. Sen lisäksi saatiin hallintohanke-esitys, joka kuuluu avoimeen hakuun.

Yhteensä hanke-esityksissä haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta noin 3,8 M€, josta avoimen haun osuus on 2,2 M€. Tukiryhmät käynnistävät hanke-arvioinnit, ja johtoryhmä laatii hankehakuun liittyvän rahoitussuosituksensa vuoden loppuun mennessä.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |