KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 4/2015

11.11.2015

KYT2018-tutkimusohjelman johtoryhmä jatkaa käytäntöä, jossa sen kokouksissa pidetään lyhyitä hanke-esittelyjä. Johtoryhmän kokouksessa 5.11.2015 hankepäälliköt esittelivät tutkimushankkeet aihepiireistä yhteiskunta, mikrobiologia, biosfääri ja teknologiat.

KYT2018-tutkimusohjelman hankehaku vuodelle 2016 on päättynyt 30.10. Määräaikaan mennessä on tullut kaikkiaan 36 tutkimushanke-esitystä, joista 7 on uutta. Tutkimushanke-esityksistä 4 suuntautui aihealueeseen Ydinjätehuollon teknologiat, 31 aihealueeseen Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus ja 1 aihealueeseen Ydinjätehuolto ja yhteiskunta. Aihealueessa Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus on koordinoitu hanke-esitys neljässä aihepiirissä: Turvallisuusperustelu (2 osahanketta), Puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (4 osahanketta), Kapselin toimintakyky (5 osahanketta) ja Mikrobiologian vaikutukset (3 osahanketta).

Yhteensä hanke-esityksissä haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta noin 2,8 M€. Alustava arvio VYR:n vuonna 2016 jaettavissa olevasta rahoituksesta on noin 1,9 M€. Johtoryhmä laatii hankehakuun liittyvän rahoitussuosituksensa vuoden loppuun mennessä.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |