KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 3/2018

11.9.2018

KYT2018 johtoryhmän kokouksessa 5.9.2018 esiteltiin tutkimushankkeita. Esitysvuorossa olivat tutkimusaiheet mikrobiologia, kallioperä, teknologiat ja bentoniitti; aihepiireistä mikrobiologia sisältää koordinoidun hankkeen, muut yksittäisiä hankkeita. Hanke-esittelyt aloitettiin uudestaan vuonna 2017 pidetyn tauon jälkeen ja tarkoitus on, että kaikki hankkeet saavat esitellä tehtyä tutkimusta vuoden 2018 johtoryhmän kokouksissa.

Vuonna 2017 hanke-esittelyt olivat osana tutkimusohjelman kansainvälisestä arviointia, eikä niitä sen vuoksi käsitelty enää johtoryhmän kokouksissa.   Kokouksessa keskusteltiin tutkimusohjelman loppuseminaarin ohjelmaluonnoksesta ja todettiin, että loppuseminaari pidetään Finlandiatalossa 29.1.2019. Samoin keskusteltiin tutkimusohjelman loppuraportin sisällysluettelon luonnoksesta ja sovittiin, että se noudattaa rakenteeltaan ja laajuudeltaan KYT2014-ohjelman loppuraporttia: suomen- ja englanninkieliset erilliset loppuraportit on tarkoitus julkaista sähköisessä muodossa TEM:n julkaisusarjassa.

KYT2022-ohjelma on käynnistynyt. Puiteohjelmaseminaari pidettiin 20.8. Aalto-yliopistolla, esitykset ovat tutkimusohjelman verkkosivulla; johtoryhmä on hyväksynyt puiteohjelman. Suomen- ja englanninkieliset puiteohjelmaversiot julkaistaan sähköisinä TEM:n julkaisusarjassa. KYT2022 hankehaku on 14.9. - 26.10.2018, hakumateriaali laitetaan nähtäväksi KYT2018-verkkosivulle. 

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |