KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 3/2017

29.8.2017

KYT2018 johtoryhmä tarkasteli kokouksessaan 25.8.2017, tutkimusohjelman kansainvälisen arvioinnin alustavaa raporttiluonnosta. Arviointiraati oli paneutunut työhönsä tosissaan ja esitti tutkimusohjelmasta tarkkoja havaintoja ja toi jo alustavassa luonnoksessa esiin useita suosituksia ja haasteita. Todettiin, että arvioinnin loppuraportti valmistuu aikataulun mukaan 30.9. mennessä.

Vuoden 2018 hankehaun valmistelu etenee johtoryhmässä. Näillä näkymin hankehaku on avoinna 15.9.-27.10. Hanke-esitysten arviointikriteerit pysyvät ennallaan. Tutkimusohjelmaan ei tule suuria sisällöllisiä painotusmuutoksia tähän tutkimuskauden viimeiseen hankehakuun. Uutena käytännön asiana on johtoryhmän mahdollisuus käynnistää omalla päätöksellään hallintohankkeen alihankintoina pieniä tutkimushankkeita ilman avointa hakua. Hankehaun hakuaineisto laitetaan KYT2018 verkkosivulle, kuten ennenkin.

Seuraavan tutkimusohjelman valmistelu on käynnistynyt. Ministeriö pyytää johtoryhmän organisaatioilta ehdotuksia jäseniksi ja varajäseniksi uuden tutkimusohjelman suunnitteluryhmään. Suunnitteluryhmän päätehtävä on laatia puiteohjelma uudelle tutkimusohjelmalle siten, että se on käytettävissä syksyllä 2018 kun uuden tutkimusohjelman ensimmäinen hankehaku käynnistyy.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |