KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 3/2014

22.12.2014

KYT2018 hankehakuun vuodelle 2015 tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 45 tutkimushanke-esitystä. Tutkimusohjelman tukiryhmät ovat saattaneet päätökseen hanke-esitysten sisällöllisen arvioinnin. Hanke-esityksiä arvioitiin käyttäen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kutsukirjeessä mainittuja arviointikriteerejä.

KYT2018 johtoryhmä laati kokouksessaan 19.12.2014 rahoitussuosituksen vuoden 2015 tutkimushankekokonaisuudelle. Yhteensä hankehaussa haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta 3,6 M€, kun VYR:n rahoitusvara vuodelle 2015 on 1,9 M€. Vuonna 2015 rahoitettavaksi suositeltuun hankekokonaisuuteen kuuluu 29 tutkimushanketta. Tarkemmat tiedot rahoitussuosituksista saa TEM:n yhdyshenkilöltä Jaana Avolahdelta ja tutkimusohjelman koordinaattorilta Kari Rasilaiselta (VTT).

TEM laatii rahoitusesityksen VYR:lle johtoryhmän rahoitussuosituksen ja Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella. VYR tekee rahoituspäätökset maaliskuussa 2015.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |