KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 2/2018

18.6.2018

KYT2018 johtoryhmän kokouksessa 12.6.2018 esiteltiin tutkimushankkeita. Esitysvuorossa olivat tutkimusaiheet puskuri, kapseli ja turvallisuusperustelu; aihepiirit kattavat kolme koordinoitua hanketta. Hanke-esittelyt aloitettiin uudestaan vuonna 2017 pidetyn tauon jälkeen ja tarkoitus on, että kaikki hankkeet saavat esitellä tehtyä tutkimusta vuoden 2018 johtoryhmän kokouksissa.

Vuonna 2017 hanke-esittelyt olivat osana tutkimusohjelman kansainvälisestä arviointia, eikä niitä sen vuoksi käsitelty enää johtoryhmän kokouksissa.   Kokouksessa keskusteltiin alustavasti tutkimusohjelman loppuseminaarin valmistelusta ja sovittiin, että loppuseminaari pidetään Finlandiatalossa 29.1.2019. Samoin keskusteltiin alustavasti tutkimusohjelman loppuraportista ja sovittiin, että se noudattaa laajuudeltaan ja muodoltaan KYT2014-ohjelman loppuraporttia: suomen- ja englanninkieliset erilliset loppuraportit on tarkoitus julkaista sähköisessä muodossa TEM:n julkaisusarjassa.  

KYT2018-ohjelmassa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana pienhankkeita, jotka on käynnistetty johtoryhmän päätöksellä ilman julkista hankehakua. Pienhankkeilla pyritään täydentämään julkista hankehakua johtoryhmän tärkeinä pitämissä tutkimusaiheissa. Vuonna 2018 KYT-ohjelmassa on kaksi erillistä pienhanketta, jotka käytännössä toteutetaan hallintohankkeen alihankintoina.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |