KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 2/2017

19.6.2017

KYT2018 johtoryhmä totesi kokouksessaan 16.6.2017, että tutkimusohjelman Vuosisuunnitelma 2017 ja Vuosikatsaus 2016 ovat valmistuneet ja laitettu verkkosivulle. Vuosisuunnitelma on yhteenveto rahoitettavista hankesuunnitelmista ja vuosikatsaus puolestaan yhteenveto toteutuneista tuloksista. Esimerkiksi vuonna 2016 tutkimusohjelmassa julkaistiin 39 arvojulkaisua ja 4 väitöskirjaa. Puoliväliseminaarin aineisto (esitykset ja posterit) on laitettu verkkosivulle. Tutkimusohjelman kansainvälinen arviointi toteutettiin 31.5.-1.6.2017. Arvioinnin loppuraportti on aikataulun mukaan valmis 30.9.2017.

Johtoryhmä keskusteli EJP:stä (European Joint Programming), joka tulee jatkossa olemaan ainut tapa tutkimusorganisaatioille hakea EU-rahoitusta ydinjätehuollon tutkimushankkeilleen. EJP:n valmistelu on menossa ja siinä ovat Suomesta aktiivisimmin mukana TEM, Posiva ja VTT. Kiinnostuksesta osallistua EJP-tutkimukseen ja mahdollisista tutkimusprioriteeteista on järjestetty kyselyjä, joihin suomalaiset organisaatiot ovat osallistuneet aktiivisesti. Kaavailtu rahoitussuhde EJP-hankkeissa komission ja jäsenmaiden kesken on 50-50.

Seuraavan, vuotta 2018 koskevan hankehaun valmistelu on käynnistetty johtoryhmässä.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |