KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 2/2015

24.6.2015

KYT2018-tutkimusohjelman johtoryhmä jatkaa käytäntöä, jossa sen kokouksissa pidetään lyhyitä hanke-esittelyjä. Johtoryhmän kokouksessa 16.6.2015 hankepäälliköt esittelivät tutkimushankkeet aihepiireistä puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky, kapselin toimintakyky ja turvallisuusperustelu.

KYT2018-ohjelman johtoryhmä keskusteli tukiryhmätyöskentelyn vaatimuksista ja pohti mahdollisuuksia tehostaa tukiryhmien työskentelyä. Tukiryhmäläisten kotiorganisaatioilla on tässä vaiheessa vaikea lisätä merkittävästi resursseja tukiryhmätyöskentelyyn.

Tutkimusohjelman johtoryhmä käynnisti evästyksen valmistelun vuoden 2016 hankehakuun. Evästyksellään johtoryhmä voi tuoda hankehakuun ajankohtaisia tutkimusaiheita tai näkökulmia, jotka täydentävät puiteohjelman pysyviä painotuksia.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |