KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 2/2014

11.11.2014

KYT2018 johtoryhmä nimitti kokouksessaan 7.11.2014 tutkimusohjelmalle tukiryhmät organisaatioiden ehdotusten pohjalta: Tukiryhmä I Puskuri, täyteaineet ja kapseli, Tukiryhmä II Turvallisuuden arviointi ja innovaatiot ja Tukiryhmä III Yhteiskunta ja ihminen.

KYT2018-tutkimusohjelman hankehaku vuodelle 2015 on päättynyt 31.10. Määräaikaan mennessä on tullut kaikkiaan 45 tutkimushanke-esitystä. Tutkimushanke-esityksistä 6 suuntautui aihealueeseen Ydinjätehuollon teknologiat, 38 aihealueeseen Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus ja 1 aihealueeseen Ydinjätehuolto ja yhteiskunta. Aihealueessa Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus on koordinoitu hanke-esitys neljässä aihepiirissä: Turvallisuusperustelu (2 osahanketta), Puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (5 osahanketta), Kapselin toimintakyky (7 osahanketta) ja Mikrobiologian vaikutukset (9 osahanketta).

Yhteensä hanke-esityksissä haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta noin 3,5 M€. Alustava arvio VYR:n vuonna 2015 jaettavissa olevasta rahoituksesta on noin 1,8 M€. Johtoryhmä laatii hankehakuun liittyvän rahoitussuosituksensa vuoden loppuun mennessä.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |