KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 1/2018

9.4.2018

KYT2018 johtoryhmä totesi kokouksessaan 23.3.2018, että rahoituspäätös tutkimusohjelman hankekokonaisuudesta vuodelle 2018 tehtiin Valtion ydinjätehuoltorahastossa (VYR) 8.3.2018. Päätös noudatti KYT2018 johtoryhmän rahoitussuositusta. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 3,4 M€, rahoitettavia hankkeita oli kaikkiaan 31 (mukaan lukien hallintohanke ja Ydinturvallisuustalon 3 infrahanketta). Kaikille avoimeen tutkimus- ja infrahankkeiden osuuteen myönnettiin rahoitusta yhteensä 2,0 M€. Uutena piirteenä KYT2018-ohjelmassa käynnistettiin johtoryhmän päätöksellä kaksi pienhanketta hallintohankkeen suorina alihankintoina.

 Tutkimusohjelman loppuraportin ja loppuseminaarin suunnittelu on käynnistetty, loppuseminaari on alustavasti kaavailtu pidettäväksi alkuvuonna 2019, mahdollisesti tammikuussa. Tukiryhmien toiveen mukaisesti vuonna 2018 suunnitellaan pidettäväksi yksi seurantakokousrupeama syksyllä. Tutkimusohjelman Vuosisuunnitelman 2018 ja Vuosikatsauksen 2017 kirjoitustyö on käynnistetty.

Johtoryhmä haluaa pitää yhteyttä tutkimushankkeisiin myös tutkimuskauden viimeisenä vuonna ja tätä varten on kaavailtu hanke-esittelyjä johtoryhmän kokouksiin. Hanke-esittelyt on tarkoitus jäsentää niin, että ne myös tukevat loppuraportin kirjoitustyötä.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |