KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 1/2016

6.5.2016

KYT2018-johtoryhmä totesi kokouksessaan 21.3.2016, että Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) oli tehnyt KYT2018-ohjelman rahoituspäätökset vuodelle 2016 johtoryhmän rahoitussuosituksen mukaisesti 9.3.2016. Kaikkiaan tutkimusohjelmalle myönnetty rahoitus oli 2,914 M€, josta kaikille avoimen tutkimus- ja infrastruktuurihankehaun rahoitus oli 1,672 M€.

KYT2018-ohjelman kansainvälinen arviointi on suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2016 aikana. Arvioinnin valmistelutyö on käynnissä ministeriössä.

Johtoryhmä sopi kokouksessaan, että KYT2018-ohjelman infrahankkeen RADLAB seuranta toteutetaan yhteistyössä SAFIR2018-ohjelman tukiryhmän 6 kanssa, koska hanke saa rahoitusta molemmista tutkimusohjelmista, ja koska SAFIR2018:n tukiryhmä 6 seuraa muutenkin infrahankkeiden edistymistä. Seuranta toteutetaan siten, että KYT2018-ohjelman hallituksen puheenjohtajalle ja koordinaattorille varataan edustus tukiryhmän 6 kokouksiin.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |