KYT2018 < Tiedotearkisto

Tiedote 1/2014

27.8.2014

KYT2018-tutkimusohjelman johtoryhmä on nimitetty työ ja elinkeinoministeriön (TEM) päätöksellä 4.8.2014. Johtoryhmässä ovat edustettuina suomalaiset ydinjätehuollon toimijat ja viranomaiset. Puheenjohtaja on Säteilyturvakeskuksesta, varapuheenjohtaja työ- ja elinkeinoministeriöstä; sihteerinä toimii tutkimusohjelman koordinaattori.

Johtoryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 22.8.2014. Johtoryhmä hyväksyi alkuvuonna valmistellun KYT2018 puiteohjelman luonnoksen seuraavin muutoksin: (1) selvennetään, että koordinoituja hankkeita voidaan esittää myös muista aiheista kuin luvussa 3.2. kuvatuista, (2) poistetaan viittaus hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista geologisiin muodostumiin mahdollisena ydinjätteiden kallioperäloppusijoituksen analogiana.

KYT2018-tutkimusohjelman ensimmäinen hankehaku käynnistyy syyskuun puolivälissä, tarkat hakuajat julkaistaan TEM:n hakukirjeessä. Hankehaun lomakkeet julkaistaan verkossa.

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |