KYT2018-seminaari

Ydinjätteen loppusijoituksen mikrobiologia

Aika: Tiistai 24.4.2018 Klo 10-16

Paikka: VTT:n Ydinturvallisuustalo, neuvotteluhuone Einstein, Kivimiehentie 3, Otaniemi, Espoo

Seminaarin tavoitteena on antaa tietoa mikrobien vaikutuksesta ja riskeistä ydinjätteen loppusijoituksessa Suomen olosuhteissa. Tilaisuudessa kuullaan uusimpia tutkimustuloksia käynnissä olevasta KYT2018-tutkimusohjelmasta. Aihealueina ovat mm. loppusijoitustilojen mikrobiyhteisöt ja niiden merkitys, bentoniitin mikrobiologia, kuparin ja purkujätteiden korroosio sekä kaasujen muodostuminen loppusijoitustiloissa.

Ohjelma (päivitetty 17.4.)

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |