KYT-seminaari

3.12.2015 Kallioperän rikkonaisuuden mallinnus Suomessa

Seminaarin tavoitteena yhdistää rakoilun tutkimuksen erilaisia tutkimusmenetelmiä.

Esitykset PDF-tiedostoja

Ohjelma

Puheenjohtajana Timo Ruskeeniemi, GTK
Avaus, Kari Rasilainen VTT 
Olkiluodon pohjavesi- ja rakomallinnus, Outi Vanhanarkaus, POSIVA
Olkiluodon hauraiden rakenteiden mallinnus, Seppo Paulamäki, GTK
Puheenjohtajana Hannu Lahtinen, GTK
Kallioperän rakennetulkinta ja rakoilu, Marit Wennerström ja Matti Pajunen, GTK
Duktiilit muotoviivat vs. lineamentit vs. hauraat rakenteet, Pietari Skyttä, TY
Postglasiaalisiirrokset, Jukka-Pekka Palmu, GTK
Puheenjohtajana Jarmo Kallio, GTK
Geotermisen energian hyödyntäminen peruskallioalueilla - Kallioperän rakoilun ja vedenjohtavuuden merkitys, Ilmo Kukkonen, HY
Aalto-yliopiston rakoilututkimukset, Joni Sirkiä, Aaltoyliopisto
Puheenjohtajana Ossi Ikävalko, GTK
Rakoverkkomallinnus, Eevaliisa Laine ja Mira Markovaara-Koivisto, GTK

   

|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |