Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
2015-2018


KYT perustuu Suomen ydinenergialakiin (990/1987), jonka mukaan tutkimustoiminnan tarkoituksena on ” varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailuun”.

Tutkimusohjelmassa tutkitaan kansallisesti merkittäviä ydinjätehuoltoon liittyviä kysymyksiä.

KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.

Tiedote 4/2017 - 20.11.2017

KYT2018-tutkimusohjelman johtoryhmä totesi kokouksessaan 9.11.2017 että hankehaku vuodelle 2018 on päättynyt 27.10. Hankehaku koostui kolmesta osasta: (1) kaikille avoimet tutkimus-, infrastruktuuri- ja täydennyskoulutushankkeet, (2) vain Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle suunnattu Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan toimitilakustannus ja (3) vain Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle suunnattu Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan investointikustannus.

Lue koko tiedote...


Ennakkoilmoitus KYT2018 seminaarista 24.4.2018:

Ydinjätteen loppusijoituksen mikrobiologia

Alustava ohjelma lisätty. Lue lisää...

 
Ajankohtaista
Hallintohankkeen kilpailutus
Päättynyt 31.1.2018

Hankehaku 2018
Päättynyt 27.10.2017

Seminar on Numerical modelling of jointed rock mass and rock joints 2.12.2017
Presentations >>


2nd Copper Corrosion Seminar 2.11.2017
Presentations >>


KYT2018 puoliväliseminaari 7.4.2017
Esitykset >>
Päivitykset
16.3.2018
Seminaarin alustava ohjelma lisätty
5.2.2018
Organisaatio päivitetty
16.1.2018
Rakoseminaarin aineisto
11.12.2017
KYT2018 Review Report
8.12.2017
Ennakkotieto KYT2022-hallintohankkeesta
14.11.2017
Seminaarit päivitetty
27.10.2017
THEBES-seminaarin ohjelma
16.10.2017
Copper corrosion seminaarin ohjelma
6.10.2017
Seminaarin aineisto
16.6.2017
Vuosikatsaus 2016
 


|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |