KYT2018 < Hankkeet
Tutkimushankkeet pääaihepiireittäin vuonna 2017

Ydinjätehuollon teknologiat

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Kehittyneet polttoainekierrot - Uudet säädettävät erotusmateriaalit (SERMAT) Risto Koivula, HYRL
Kehittyneet polttoainekierrot – Skenaario- ja inventaarilaskenta Silja Häkkinen, VTT

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus

Turvallisuusperustelu (koordinoitu hanke TURMET, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
TURMET - Turvallisuusperustelun metodiikan systematisointi
osa 1
Suvi Karvonen, VTT
Turvallisuusperustelun metodiikan systematisointi (TURMET)
osa 2
Ahti Salo, Aalto

Puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (koordinoitu hanke THEBES, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
THEBES - THMC Behaviour of the Swelling Clay Barriers Wojciech Solowski, Aalto
THEBES - THMC Behaviour of the Swelling Clay Barriers Veli-Matti Pulkkanen, VTT
THEBES - THMC Behaviour of the Swelling Clay Barriers, X-ray tomography and modelling Markku Kataja, JYFL
THEBES - THMC Behaviour of the Swelling Clay Barriers Kai Hiltunen, Numerola

Puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (muut hankkeet)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Bentoniitin eroosio ja radionuklidien vuorovaikutus Pirkko Hölttä, HYRL
Bentonite swelling pressure Tapani Pakkanen, UEF

Kapselin toimintakyky (koordinoitu hanke KAPSELI, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Experimentally verified model based predictions for the integrity of the copper overpack (PRECO) Juhani Rantala, VTT
Kuparikapselin mekaaninen lujuus (MECHACOP) Hannu Hänninen, Aalto
Reaktiotuotteiden vaikutus kuparin korroosioon loppusijoituksen hapettomissa olosuhteissa (REPCOR) Jari Aromaa, Aalto
Mikrobiologisen toiminnan vaikutus kuparin korroosioon loppusijoituksen hapettomissa olosuhteissa (BASUCA) Leena Carpén, VTT
Loppusijoituksen aerobisen vaiheen mikrobiologinen korroosio (MICOR) Pauliina Rajala, VTT

Mikrobiologian vaikutukset (koordinoitu hanke MILORI, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituksen mikrobiologia (MAKERI) Minna Vikman, VTT
Matala- ja keskiaktiivisen metallijätteen mikrobiologinen korroosio (CORLINE) Leena Carpén, VTT
Mikrobiyhteisöjen rikkimetabolia loppusijoitusolosuhteissa (GEOBIOKIERTO) Hanna Miettinen, VTT

Mikrobiologian vaikutukset (muut hankkeet)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Ravinteet, energia ja kaasut kalliobiosfäärissä (RENGAS) Riikka Kietäväinen, GTK

Muut turvallisuustutkimukset

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä; Kallion in situ tutkimukset Marja Siitari-Kauppi, HYRL
C-14 vapautuminen metallijätteestä Tiina Heikola, VTT
Rakovirtaus-, matriisidiffuusio- ja sorptiomallinnus hila-Boltzmann menetelmällä Keijo Mattila, JYFL
Radiohiilen kemialliset muodot ja sorptio kallioperässä Jukka Lehto, HYRL
Applicability of Geopolymers in Nuclear Waste Management (GeoP-NWM) Tarja Laitinen, VTT
Ydinjätteen riskien arviointiin soveltuvan radioekologisen mallintamisen kehittäminen maa- ja vesiekosysteemissä Jukka Juutilainen, UEF
KARMO II – Kallion rakopintojen mekaaniset ominaisuudet Mikael Rinne, Aalto
ROSA: Rakosimulaattori, joka kunnioittaa rakojen mitattuja pituus- ja suuntajakaumia Eevaliisa Laine, GTK

Ydinjätehuolto ja yhteiskunta

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Governing Safety in Finnish and Swedish Nuclear Waste Regimes (SAFER) Matti Kojo TY

Infrahankkeet

Tutkimushanke Hankepäällikkö
RADLAB (Radiological Laboratory Commissioning) Wade Karlsen, VTT

Aalto = Aalto-yliopisto, GTK = Geologian tutkimuskeskus, HYRL = Helsingin yliopiston radiokemian laboratorio, JYFL = Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos, TTY = Tampereen Teknillinen yliopisto, TY = Tampereen Yliopisto, UEF = Itä-Suomen yliopisto, VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

 

   

|  KYT2015  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |