Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
2015-2018


KYT perustuu Suomen ydinenergialakiin (990/1987), jonka mukaan tutkimustoiminnan tarkoituksena on ” varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailuun”.

Tutkimusohjelmassa tutkitaan kansallisesti merkittäviä ydinjätehuoltoon liittyviä kysymyksiä.

KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.

Tiedote 1/2018 - 9.4.2018

KYT2018 johtoryhmä totesi kokouksessaan 23.3.2018, että rahoituspäätös tutkimusohjelman hankekokonaisuudesta vuodelle 2018 tehtiin Valtion ydinjätehuoltorahastossa (VYR) 8.3.2018.

Lue koko tiedote...


KYT2022-puiteohjelman esittelyseminaari 20.8.

Lisätty esitykset >>

 
Ajankohtaista
Hallintohankkeen kilpailutus
Päättynyt 31.1.2018

Hankehaku 2018
Päättynyt 27.10.2017

Seminar on Numerical modelling of jointed rock mass and rock joints 2.12.2017
Presentations >>


2nd Copper Corrosion Seminar 2.11.2017
Presentations >>


KYT2018 puoliväliseminaari 7.4.2017
Esitykset >>
Päivitykset
20.8.2018
KYT2022-puiteohjelman esittelyseminaarin esitykset
3.7.2018
KYT2022-puiteohjelman esittelyseminaarin ohjelma
11.6.2018
Vuosikatsaus 2017 ja vuosisuunnitelma 2018
2.5.2018
Seminaarin esitykset lisätty
6.4.2018
Hankeluettelo 2018
6.4.2018
Seminaarin ohjelma päivitetty
16.3.2018
Seminaarin alustava ohjelma lisätty
5.2.2018
Organisaatio päivitetty
16.1.2018
Rakoseminaarin aineisto


|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |