Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
2015-2018


KYT perustuu Suomen ydinenergialakiin (990/1987), jonka mukaan tutkimustoiminnan tarkoituksena on ” varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailuun”.

Tutkimusohjelmassa tutkitaan kansallisesti merkittäviä ydinjätehuoltoon liittyviä kysymyksiä.

KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.

Tiedote 3/2018 - 11.9.2018

KYT2018 johtoryhmän kokouksessa 5.9.2018 esiteltiin tutkimushankkeita. Esitysvuorossa olivat tutkimusaiheet mikrobiologia, kallioperä, teknologiat ja bentoniitti; aihepiireistä mikrobiologia sisältää koordinoidun hankkeen, muut yksittäisiä hankkeita.

Lue koko tiedote...


Ennakkotieto: KYT2018-ohjelman loppuseminaari 29.1.2019 Finlandiatalossa.

 
Ajankohtaista
Hankehaku 2019 avattu

Hallintohankkeen kilpailutus
Päättynyt 31.1.2018

Seminar on Numerical modelling of jointed rock mass and rock joints 2.12.2017
Presentations >>


2nd Copper Corrosion Seminar 2.11.2017
Presentations >>


KYT2018 puoliväliseminaari 7.4.2017
Esitykset >>
Päivitykset
14.9.2018
KYT2022-puiteohjelman hankehaku 2019 avattu
20.8.2018
KYT2022-puiteohjelman esittelyseminaarin esitykset
3.7.2018
KYT2022-puiteohjelman esittelyseminaarin ohjelma
11.6.2018
Vuosikatsaus 2017 ja vuosisuunnitelma 2018
2.5.2018
Seminaarin esitykset lisätty
6.4.2018
Hankeluettelo 2018
6.4.2018
Seminaarin ohjelma päivitetty
16.3.2018
Seminaarin alustava ohjelma lisätty
5.2.2018
Organisaatio päivitetty


|  KYT2018  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2015-2018 |